Sun safety in cars.

A recent study in the Journal of the American Academy of Dermatology revealed that nearly 53% of skin cancers in the US occur on the left, or drivers’ side of the body, which may be from the UV exposure we get when driving a car. More...

Безопасност на слънцето в автомобилите.

Неотдавнашно проучване в списанието на Американската академия по дерматология разкри, че близо 53% от раковите заболявания на кожата в САЩ се проявяват отляво или шофьорска страна на тялото, което може да се дължи на излагането на ултравиолетови лъчи при шофиране на кола./ Повече…