ПОЛИЕСТЕРЪТ КАТО ОСНОВА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФОЛИА ЗА СТЪКЛА

Разработен през 20 и 30 години на 19 век, полиестерният филм е харесван за ламиниране субстракт / основа/. Полиестерното фолио е здраво, гъвкаво, поглъща малко количество влага и има едновременно високо и ниско температурна съпротивление.

Полиестерното фолио предлага кристална яснота.

Може да бъде предварително обработено, за да поеме различни видове лепителни системи. Може да се метализара.

Полиестерното фолио може да бъде оцветявано, метализара / чрез вакуум покриване или разпрашаване / за производство на оцветени или спектрално селективни филми.

Автомобилното фолио е изградено при внимателен подбор на няколко слоя , които създават окончателно ламиниран продукт. Този нов продукт е все още достатъчно тънък, за да бъде успешно монтиран върху изкривената повърхност на автостъклата.

Повърхността на автомобилните фолиа е защитена с двоен слой , устойчив на надраскване. Слоят против надраскване предпазва фолиото дори от драскотини, които произлизат от нормалната работа на прозорците на автомобила.

poliester window film